Granty
a dotace.

Technologie pro optické komunikační sítě a senzorické systémy

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020882

Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti podniku žadatele v oblasti fotonických systémů. Těmito systémy se rozumí telekomunikační optické sítě a optovláknové senzorické systémy. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení unikátních měřících a analytických přístrojů špičkové kvality, zvýšit portfolio a kvalitu nabízených služeb.

Nové textilní systémy s optickými vlákny pro biomedicínské aplikace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027310

Výstupem projektu je unikátní biomedicínská podložka na matraci (BPM) s optickými vlákny jako senzory a monitory vitálních funkcí osob, které na matraci leží. Cílem je zajistit komfort ležících osob, které díky této podložce nemusí strpět sondy, elektrody a další zařízení na těle. Vláknově optické senzory implementované do BPM vykazují natolik vysokou citlivost, že jsou schopny zachytit a monitorovat mechanickou činnost srdce, dechovou činnost, hlasové projevy a pohyby všech končetin.

Fotonický systém pro dynamické vážení kolejových vozidel (OWIM)

CK02000078

Projekt řeší vývoj a výzkum v oblasti aplikace vláknově optických senzorů na bázi FBG (Braggovských mřížek) pro získávání jedinečných dat při průjezdu kolejových vozidel. Senzor slouží k vyhodnocení zátěže, rychlosti, počítání náprav a detekci poškození dvojkolí.

Spolupracujeme s
Průmyslovými
Partnery.

Vážíme si spolupráce s našimi partnery, kteří do nás vkládají důvěru při řešení nestandardních úkolů a zakázek, které nám pomáhají posouvat se stále kupředu.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy