Fotonický systém pro dynamické vážení kolejových vozidel

CK02000078

Informace o Projektu

Donátor: Technologická Agentura České Repbliky

Program: DOPRAVA2020+

Podprogram: 2.VS

Doba realizace: 01/2021 – 12/2023

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vladimir Vašinek, CSc.

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU
0%

Partneři projektu

Anotace

Předkládaný projekt reflektuje požadavky podniků těžkého průmyslu, provozovatelů a správců železničních a dopravních cest. Ti jako jeden z hlavních problému řeší nevhodné rozložení převáženého materiálu v nákladních vagónech. Nevhodné rozmístění nákladu může způsobit, nerovnoměrné opotřebování kolejového svršku, poničení kolejových souprav, vznik tzv. plochých kol a v nejhorším případě i vykolejení celé vlakové soupravy. Navržené řešení je v oblasti dynamického vážení kolejových souprav inovativní díky využití optovláknových senzorů v podobě Braggovských vláknových mřížek (FBG). Vhodným umístěním těchto senzorů do konstrukce železnice bude pomocí deformace kolejového svršku projíždějící vlakovou soupravou možné měřit hmotnost na jednotlivých kolech či rychlost průjezdu vlakové soupravy.

 

Projekt cílí zejména na zvýšení bezpečnosti provozu železniční dopravy se zvýšeným důrazem na nákladní vlakové soupravy. Výsledkem výzkumu bude optovláknový senzorický systém založený na principu Braggovských vláknových mřížek (FBG). Zaměření projektu svým řešením spadá do jedné z domén zaměření programu i prioritních národních cílů „Digitální technologie – Fotonika“. Díky vysoké citlivosti a rychlé odezvě systému bude možné měřit kritické parametry vlakových souprav (váha, rozložení nákladu, počet náprav, rychlost) a poskytne tak dostatečně robustní diagnostický systém pro efektivní zabezpečení železniční trati popřípadě užitečná data pro řízení vlakového provozu s možností integrace do autonomního systému řízení. To vše z důvodu snížení nehodovosti, snižování nákladů na obnovu kolejové infrastruktury a pro znalost stavu kolejové svršku atd. Všemi těmito aspekty projekt naplňuje specifický cíl programu „Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura“.

Aktuality

Invent Arena 2024

Veni, vidi, vici – I tak se dá popsat účast naší společnosti…

Úvodní schůze řešitelského týmu projektu femtoLASER

Úvodní schůze projektu femtoLASER podpořeného grantovou agenturou TAČR se konala na půdě výzkumného centra hilase.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy