Nové textilní systémy s optickými vlákny pro biomedicínské aplikace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027310

Informace o Projektu

Donátor: Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

Program: OPPIK

Podprogram: Aplikace IX.

Doba realizace: 01/09/2021 – 31/05/2023

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vladimir Vašinek, CSc.

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU
0%

Partneři projektu

Anotace

Výstupem projektu je unikátní biomedicínská podložka na matraci (BPM) s optickými vlákny jako senzory a monitory vitálních funkcí osob, které na matraci leží. Cílem je zajistit komfort ležících osob, které díky této podložce nemusí strpět sondy, elektrody a další zařízení na těle. Vláknově optické senzory implementované do BPM vykazují natolik vysokou citlivost, že jsou schopny zachytit a monitorovat mechanickou činnost srdce, dechovou činnost, hlasové projevy a pohyby všech končetin.

Aktuality

Invent Arena 2024

Veni, vidi, vici – I tak se dá popsat účast naší společnosti…

Úvodní schůze řešitelského týmu projektu femtoLASER

Úvodní schůze projektu femtoLASER podpořeného grantovou agenturou TAČR se konala na půdě výzkumného centra hilase.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy