Back

Školení odborníků spol. ARGOTECH a.s.

Ve dnech 15.2.-16.2.2023 a 1.3.-2.3.2023 proběhl 4 denní kurz Základů fotoniky v celkovém rozsahu 30 hodin výukového času. Náplň vzdělávacího kurzu byla specifikována podle potřeb zadavatele, společnosti Argotech a.s. Těžiště bylo zaměřeno na vlastnosti světla, jevy a prostředí, které jsou významné pro porozumění optických vazeb mezi LED, laserovými zdroji a jednovidovými optickými vlákny a planárními světlovody. Pozornost byla zaměřena na viditelné světlo s důsledky pro modrou oblast spektra a světlo komunikačních vlnových délek a další aspekty, které se vyskytly při rozsáhlé diskuzi.

lukas

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy