Technologie pro optické komunikační sítě a senzorické systémy

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020882
TOS

Informace o Projektu

Donátor: Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

Program: OPPIK

Podprogram: Technologie XI.

Doba realizace: 2019 – 2020

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vladimir Vašinek, CSc.

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU
0%

Partneři projektu

Anotace

Společnost OptiCE-Photonics s.r.o. se účastnila projektu v rámci 11. výzvy podprogramu Technologie Ministerstva Průmyslu a Obchodu, nazvaného OPPIK Technologie XI. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím akvizice nových technologií, které by přinesly zvýšenou přidanou hodnotu pro rozvoj nových služeb nebo zkvalitnění stávajících.

 

Společnost se zaměřila na oblast optických sítí, měření a kvalifikaci optovláknových vzorků, a výzkum a vývoj v oblasti optovláknových senzorů, s důrazem na vláknové mřížky FBG (Fiber Bragg Grating). Tyto technologie byly získány s úmyslem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a umožnit společnosti oslovovat odborné laboratoře specializující se na kvalifikační měření optických vláken, kabelů a pasivních prvků testovaných pro použití v jaderné energetice.

 

Pořízené technologie s vysokou technologickou úrovní mají potenciál výrazně zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Projekt také směřuje k rozšíření výzkumné činnosti hlavního řešitele, což je společnost OptiCE-Photonics s.r.o., prostřednictvím akvizice technologií pro práci s optovláknovými senzory na principu optovláknových Braggovských mřížek (FBG).

Celkově lze projekt vidět jako strategický krok směrem k inovacím a rozvoji v oblasti optických technologií, což by mohlo přinést nejen zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, ale i přínosy pro oblast výzkumu a vývoje v optickém průmyslu, zejména v kontextu jaderné energetiky.

Pořízené technologie
SUMITOMO T-72C+
SUMITOMO T-72C+

Svařečka optických vláken
SMF / MMF / DSF / NZDSF / BIF / atd.
Průměr pláště: 80-150 um
Průměr primární ochrany: 100 – 1,000 um
Útlum: SMF : 0.01dB, MMF : 0.01dB, DSF : 0.03dB, NZDSF : 0.03dB
ORL: >60dB

MaxTester 945
MaxTester 945

TELCO OLTS
MM / SM
850,1300 / 1310,1550,1625
Dosah MM - 20 km, SM - 200 km
Nejistota ±(1 m + 0.5 % x length)
ORL - 50 dB
Nejistota ORL ± 1 dB

FTB-7400E
FTB-7400E

EXFO METRO/CWDM OTDR
Platforma FTB-2 Pro
iOLM ready
1310, 1383, 1550, 1625
Dosah 1.25 - 400 km
Šířka pulsu - 5-20000 ns
Linearita ±0,03 dB/km

FBGuard 1550
FBGuard 1550

Monitorovací systém
Až 40 FBG senzorů na kanál
2 kanály
Rozsah - 1505 – 1590 nm
Rozlišení ≤ 1 pm
až 11k vzorků/s
Dynamický rozsah - 30 dB+
Linearita ±0,03 dB/km

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy