Back

Úvodní schůze řešitelského týmu projektu femtoLASER

Od 1. ledna 2023 společnost OptiCE Photonics s.r.o. ve spolupráci s partnery HILASE, Crytur a.s. a Lightigo s.r.o. zahájila výzkum a vývoj „Unikátního femtosekundového laserového zdroje“. Tento výzkum a vývoj je podpořen programem TREND TAČR, kterým TAČR podpořila stejnojmenný projekt pod číslem FW06010384.

Cílem projektu je výzkum a vývoj laserového zdroje produkujícího extrémně krátké pulsy optického záření, který nalezne uplatnění v řadě oborů od medicínských aplikací, přes materiálovou analýzu a precizní obrábění.

Dne 21.2.2023 proběhl v prostorách HILASE za účasti zástupců všech řešitelských společností úvodní meeting, na kterém byly probrány očekávané výsledky projektu a projednány cesty k úspěšnému řešení tohoto vysoce inovativního projektu. Jeho úspěšné řešení bude mít významný dopad do nových technologických a výzkumně vývojových kapacit v České republice.

lukas

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy