Back

GDPR

Vážení obchodní partneři, návštěvníci, zaměstnanci,

níže naleznete veškeré informace o tom, jak společnost OptiCE Photonics s.r.o. nakládá s Vašimi osobními údaji. Chtěli bychom Vás ujistit, že tak činíme jen pro účely, pro které nám byly osobní údaje poskytnuty, k plnění povinností uložených nám právními předpisy či k ochraně našich oprávněných zájmů. Veškeré podrobnosti včetně toho, komu Vaše osobní údaje předáváme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše práva s tím spojená, si může přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby a v Zásadách zpracování osobních údajů pro zaměstnance.

Informace o tom, jak naše webové stránky používají cookies a další technologie, se můžete dozvědět v Informacích o používání cookies.

Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s právním řádem.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či službu, máte právo vznést námitky proti tomuto použití Vašich kontaktních údajů,a my jej ukončíme.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

  • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: vladimir.vasinek@optice.cz
  • dopisem na adresu: Technologická 375/3, Ostrava-Pustkovec, 708 00

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy