MĚŘENÍ PŘENOSOVÝCH
PARAMETRŮ SITÍ

Ať už se jedná o komunikační síť doma nebo v podniku, vždy se od ní očekává stoprocentní funkce. Tým naši odborníků je schopen zrealizovat na  optické i metalické sítí kvalitativní  měření přenosových parametrů.  V prvé řadě se jedná fyzické a mechanické vlastnosti sítě, kdy pomocí měřících přístrojů jsme schopni lokalizovat problém na  optické síti vzniklý nedokonalým svařením, neodbornou manipulací při instalaci či poškození okolním provozem.  Druhou nezbytnou části jsou přenosové vlastnosti trasy, ať už se jedná o přenosovou kapacitu spoje, jitter, zpoždění a ztrátovost paketů.  Doprovodným měřením je  například inspekce čistoty, která se využívá především v prašných prostředích, kde hrozí zvýšené riziko poškození a znečistění konektorů optického vlákna.

OTDR

IEC 60793-1-40:2001
 • Celkový útlum trasy
 • Délka trasy
 • PON ready
 • Útlum všech svárů a spojek
 • Nehomogenita vláken
 • MM i SM řešení

EtherSAM

ITU-T Y.1564
 • Datová propustnost
 • 10Gbit měření
 • Analýzy problémů
 • Moderní přístroje EXFO
 • Kontrola aktivních prvků

Přímá metoda

IEC 60793-1-40:2001
 • Referenční metoda
 • Vysoká přesnost měření
 • Vhodná pro SM i MM vlákna
 • Vhodná pro patchcordy
 • Analýza útlumu v serverovně

Inspekce čistoty

IEC Standard 61300-3-35
 • Vysoká preciznost
 • Individuální přístup
 • Možnost fotodokumentace
 • Konzultace ZDARMA!
 • Záruka kality

OTDR

Metoda měření útlumu a chyb na trase

Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý nástroj pro zjišťování spolehlivého provozu a údržby přenosových systémů s optickými vlákny. Metoda zpětného rozptylu, zvaná také optickou reflektometrií (OTDR), je metoda založená na měření optického výkonu, který je rozptýlen (Rayleighův rozptyl) v různých bodech vlákna zpět ke vstupnímu čelu vlákna. Z podstaty vyplývá, že touto metodou je možné měřit útlum vlákna, analyzovat útlum jak v celé délce, tak i v jednotlivých úsecích, zjišťovat podélnou homogenitu vlákna, útlum svárů a konektorů, délku vlákna a zároveň i lokalizovat poruchy. OTDR se používá rovněž ke zjišťování optické kontinuity trasy. Pro využití OTDR v technické praxi existuje v současné době řada různě dokonalých měřicích přístrojů.

ETHER-SAM

Metoda měření propustnosti

Ještě do nedávna se používaly přístroje pracující dle doporučení RFC 2544. V sítích Triple-play se současně distribuují hned 3 datové toky, kdy každý z těchto toků vyžaduje zajištění specifických podmínek. Verifikace výkonnosti sítě v případě nasazení aktuálního Triple-play by vyžadovalo spuštění testu dle RFC 2544 hned třikrát, přičemž test jedné této služby může trvat v závislosti na nastavení až 4 hodiny. ITU-T přišla s návrhem normy s označením ITU-T Y.156sam. Tento nový standard obsahuje všechny potřebné nástroje pro rychlou a efektivní verifikaci výkonnosti nejen Triple-play sítí. Kanadská společnost EXFO jako první a jediný dodavatel zapracoval tento standard do svých Ethernet testerů. EXFO Ethernet testery tak podporují testování dle RFC 2544 a ITU-T Y.156sam zároveň. Tímto přístrojem je právě NetBlazer EXFO FTB-860. NetBlazer je kompaktní výkonný tester určený pro komplexní verifikaci 10Mbit/s až 10Gbit/s Ethernet sítí a pokročilé testování Triple Play služeb. Přístroj obsahuje testovací nástroje dle nového standardu ITU-T Y.156sam (EtherSAM) spolu s komplexní analýzou Triple Play služeb, i dle staršího standardu RFC 2544.

Inspekce čistoty

Analýza poškození a nečistot konektorů

Čistota konektorů je vyhodnocována dle normy IEC Standard 61300-3-35. Tato norma je přeprogramována v použitém měřícím přístroji EXFO INSPEKČNÍ VIDEOMIKROSKOP — FIP-430B. Tento přistroj je plně automaticky.  Čistota konektorů požívaných v optických spojích má kritické důsledky na kvalitu provozu.  Konektory mohou být poškozeny nejen prachem, mastnotou či kapalinami, ale také mechanickým poškozením jako jsou škrábance a vrypy.  Inspekce konektorů tyto problémy odhalí  do poručí servis či čištění spojů.  Hodí se zejména do servroven, kde dochází k časté rekonfiguraci optických propojů nebo do průmyslových provozu, kde je značně znečištěné okolí, zejména prachem či vlhkostí.

Spolupracujeme s
Průmyslovými
Partnery.

Vážíme si spolupráce s našimi partnery, kteří do nás vkládají důvěru při řešení nestandardních úkolů a zakázek, které nám pomáhají posouvat se stále kupředu.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy