ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ

V rámci našich činností poskytujeme odborné kurzy a školení se zaměřením na vláknovou a bezvláknovou optiku. Provádíme jednak teortická, ale i praktická školení prohlubující znalosti potřebné pro výstavbu a měření optické infrastruktury. Dále se zaměřujeme na zvyšování odbornosti našich klientů v oblasti geometrické optiky se zaměřením na osvětlovací průmysl a návrh reflektorů (automotiv) a pouličního osvětlení.

Geometrická optika

Návrh zobrazovacích systémů
 • Zaklady geometrické optiky
 • Čočky a zrcadla
 • Návrh reflektorů
 • Zdroje záření
 • SW Simulace
 • Optimalizace geometrie

Optické sítě

Výstavba a měření v optických komunikacích
 • Základy vláknové optiky
 • Projektování optických sítí
 • Svařování optických vláken
 • Měření optických sítí
 • Analýza změřených dat
 • Čištění optických spojů

Optovláknové senzory

Implementace optický senzorů
 • Teorie vláknové senzoriky
 • Distribuované senzory
 • FBG senzory
 • Vláknové interferometry
 • Spektroskopie
 • Průmyslové aplikace

Cena

Bude stanovena dle níže uvedených parametrů
 • Individuální posouzení
 • Velikost skupiny
 • Zaměření kurzu
 • Praktické ukázky
 • Občerstvení v ceně

Svařování optických vláken

Základy spojování optických vláken

Základní kurz obsahující úvod do problematiky spojování optických vláken. Provedeme vás technikami spojování optických vláken od samotných začátků po svařování pomocí moderních optických svářeček. Během kurzu bude vysvětlena příprava optických vláken, nastavení a manipulace s optickou svářečkou a vyhodnocení kvality svaru. Účastníci kurzu si mohou donést vlastní optickou svářečku, na které školitel provede základní instruktáž a vysvětlení postupu nastavení a svařování.

Vhodné pro: Začátečníky, pokročilé, rekvalifikační účely, zvýšení odbornosti montérů.

0 h

Délka kurzu

0

Min. účastníků

0

Max. účastníků

Geometrická optika pro automotive

Základy návrhu zobrazovací optiky se zaměřením na návrh světel a reflektorů automobilů

Výhradně teoreticky zaměřený kurz se zaměřením na geometrickou optiku vás provede základnímy typy zobrazovacích systémů (čočky, spojky rozptylky) a zrcadel. Bude popsán princip návrhu optické soustavy se zaměřením na návrh reflektoru. Budou vysvětleny základní definice optických soustav a princip fungování používaných zdrojů záření. Kurz posluchačům objasní jaké jsou rozdíly a jak se provádí měření fotometrických veličin. Nakonec bude vysvětlen základní princip SW návrhu reflektoru.

Vhodné pro: Začínající i pokročilé designery světel, návrháře zobrazovacích systémů.

0 h

Délka kurzu

0

Min. účastníků

0

Max. účastníků

Základy fotoniky

Kurz základů optiky a fotoniky podle požadavků zákazníka

Základy fotoniky představují kurz, který je obsahově přizpůsoben požadavkům zákazníků, je v délce od jednoho do pěti dnů, může probíhat v sídle klienta nebo v prostorách OptiCE Photonics s.r.o. v Ostravě. Kurz je orientován zejména na vysvětlení základních optických principů a jevů v optických vláknech a planárních světlovodech,, polovodičových laserech a LED. Je vysvětlována funkce jednoduchých a složených optických soustavách, vady zobrazení a metody jejich korekce, způsoby navázání světla mezi zdroji světla, optickými vlákny, planárními světlovody a detektory.

Vhodné pro: Začátečníky, středně pokročilé, rekvalifikační účely, zvýšení odbornosti techniků a inženýrů pracujících s optickými komponety.

0 h

Délka kurzu

0

Min. účastníků

0

Max. účastníků

Aktuality

Novinky ze školení

Školení odborníků spol. ARGOTECH a.s.

Školení v prostorách spol. ARGTOECH a.s. předního výrobce pro integraci elektronických a optických systémů.

Spolupracujeme s
Průmyslovými
Partnery.

Vážíme si spolupráce s našimi partnery, kteří do nás vkládají důvěru při řešení nestandardních úkolů a zakázek, které nám pomáhají posouvat se stále kupředu.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy