Projekty VaV

Grantové projekty řešené naší společností

Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje

FW06010384

Nové textilní systémy s optickými vlákny pro biomedicínské aplikace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027310

Fotonický systém pro dynamické vážení kolejových vozidel

CK02000078
TOS

Technologie pro optické komunikační sítě a senzorické systémy

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020882

Aktuality

Novinky z řešení VaV projektů

Invent Arena 2024

Veni, vidi, vici – I tak se dá popsat účast naší společnosti…

Úvodní schůze řešitelského týmu projektu femtoLASER

Úvodní schůze projektu femtoLASER podpořeného grantovou agenturou TAČR se konala na půdě výzkumného centra hilase.

Spolupracujeme s
Průmyslovými
Partnery.

Vážíme si spolupráce s našimi partnery, kteří do nás vkládají důvěru při řešení nestandardních úkolů a zakázek, které nám pomáhají posouvat se stále kupředu.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy