Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje

FW06010384

Informace o Projektu

Donátor: Technologická Agentura České Repbliky

Program: TREND6

Podprogram: PP1

Doba realizace: 01/2023 – 12/2026

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Vladimir Vašinek, CSc.

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU
0%

Partneři projektu

Anotace

Cílem projektu je výzkum a vývoj laserových zdrojů generujících ultrarychlé pulzy a přidružených optomechanických a elektronických modulů s inovativními parametry. Dále je to osvojení technologie ultrarychlých laserů, které významně přispěje k posílení technologické kapacity a vývojové a výrobní kapacity v České republice.

Využití femtosekundového laseru v metodách analytické chemie při laserové ablaci materiálu je vhodnou alternativou ke standardním technikám rozvojové chemie. Techniky optické emisní spektroskopie a laserové spektrometrie nahrazují v mnoha aplikacích metody využívající kyselin a dalších chemikálií při přípravě vzorku. Spotřeba těchto látek pro jeden analytický přístroj je cca 1l denně (10 ml na vzorek, 100 vzorků za den). Technologie laserové ablace tuto nutnost úpravy vzorků nemá, analýzy probíhají pouze na vzorku samotném s využitím inetrních plynů nebo vakua. Vzhledem k instalované základně přístrojů ICP-MS/OES ve světě (statisíce) by nahrazení byť části z nich přineslo masivní úsporu chemických látek, které jsou pro takové analýzy nezbytné, nelze je nahradit a po provedení analýzy ani znovu využít.

Aktuality

Invent Arena 2024

Veni, vidi, vici – I tak se dá popsat účast naší společnosti…

Úvodní schůze řešitelského týmu projektu femtoLASER

Úvodní schůze projektu femtoLASER podpořeného grantovou agenturou TAČR se konala na půdě výzkumného centra hilase.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy