REALIZACE OPTO-VLÁKNOVÝCH SENZORICKÝCH SYSTÉMŮ

Pro správnou funkci mnoha provozů a systémů je zapotřebí snímat velké množství fyzikálních veličin.  Naše společnost se zabývá návrhem a implementací těchto systémů do praxe. Není podstatné, jestli potřebujete vyhodnocovat změny teploty, tlaku či úniku kapalin, optické senzory svou všestranností vždy nabízí řešení daného problému. Jejich hlavní výhody tkví v miniaturizované velikosti měřicí sondy, extrémně vysoké přesnosti, odolnosti na elektrické a magnetické rušení a možnosti umístění do vysoce nebezpečných či znečištěných prostředí, kde by konvenční typy elektrických senzorů mohly znamenat navýšení rizika.

Vlastnosti

 • Miniaturní velikost sondy
 • Netečnost na elektrické a magnetické pole
 • Možnost měřit několik desítek až tisíců měřicích bodů naráz
 • Extrémní přesnost měření
 • Okamžitá odezva
 • Použití v nebezpečných oblastech
 • Chemická odolnost

Měřené veličiny

 • Teplota
 • Vlhkost
 • Elektro-magnetické pole
 • Otřesy
 • Tah a ohyb
 • Zvuk

Použití

 • Měření vysokého napětí v energetice
 • Snímání vibrací v leteckém průmyslu
 • Monitorování mostů, tunelů či kolejí
 • Snímání teploty a teplených úniků
 • Integrace do konstrukce budov (SMART Structures)
 • Monitorování parovodů, plynovodů
 • atd.

DISTRIBUOVANÝ TEPLOTNÍ SYSTÉM

Tisíce teplotních senzorů v jednom balení.

Distribuované teplotní systémy (DTS) jsou unikátní a vysoce sofistikované senzorické systémy, schopné měřit teplotní i mechanicko-napěťový profil podél standardního optického vlákna. Jsou vhodné pro vyhodnocování enormního množství měřicích bodů ve stejném momentu, kde by použití standardních konvenčních senzorů bylo příliš složité a komplikované. Naše firma má již dlouholetou spolupráci se společností Yokogawa Czech Republic s.r.o., jejichž hardware je jedním z hlavních prvků systému DTS.

0

Monitorovací vzdálenost

0

Sensor na metru vlákna

0

Monitorovaných úseků

0

Měřících bodů

Inteligentní silové kabely

Hybridní silové kabely s integrovaným monitoringem

Senzorické hybridní silové kabely jsou založeny na integraci technologie optických vláken přímo do struktury kabelu. V kombinaci se systémem DTS je tak náš produkt schopen sledování kondice silového kabelu přímo za provozu. Díky tomu je možné předcházet havarijním stavům a poškozením, které se odehrávají uvnitř kabelu, nikoliv na povrchu. Včasné odhalení potenciálního poškození má přímý vliv na servisní náklady a délku odstávky daného silového vedení. Optický senzorický systém nahrazuje zastaralé bodové měření několika tisíci měřicími body s přesností lokalizace problému na jeden metr. Je možné dodání několika standardizovaných kabelových struktur s integrovaným senzorickým optickým vláknem. V případě potřeby lze navrhnout silový kabel dle konkrétních požadavků zákazníka.

VLÁKNOVÉ MŘÍŽKOVÉ SYSTÉMY (FBG)

Miniaturizovaná náhrada tenzometrů

Mřížkové systémy jsou založeny na optickém vlákně, ve kterém je vytvořena periodická změna indexu lomu. Působením vnějších vlivů na tuto strukturu je možné tyto vlivy snímat. Samotná mřížka se vyznačuje velmi malými rozměry, díky čemuž je možné ji použít v prostředí s vysokými nároky na velikost sondy. Jedním ze základních příkladů použití vláknové mřížky je nahrazení klasických tenzometrů, které významně překonává přenosností a rychlostí odezvy. Hodí se do extrémních prostředí, jako jsou např. jaderné elektrárny, nalezne však uplatnění i ve stavebnictví pro monitorování konstrukcí budov, tunelů či mostů. Další příkladem využití je např. analýza provozu na sledovaném úseku železniční nebo automobilové dopravy, široké možnosti uplatnění nalézáme také v průmyslu leteckém.

0

Samostatných linek

0

FBG Sensorů

0

Skenovací frekvence v kSa/s

0

Vzdálenost měřících bodů v cm

Spolupracujeme s
Průmyslovými
Partnery.

Vážíme si spolupráce s našimi partnery, kteří do nás vkládají důvěru při řešení nestandardních úkolů a zakázek, které nám pomáhají posouvat se stále kupředu.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy